Alle producten

Promo

Pool smart Cover Clean Pro – 5liter (voor lamellen en covers)

 29,95

Gebruiksaanwijzing:

Doeltreffend middel voor het reinigen en verwijderen van kalkafzettingen op lamellenafdekkingen.
1 L oplossen in 5 L water. 1 L product volstaat om 10 tot 20 m² te reinigen. De oplossing aanbrengen over het lamellenoppervlak . Moeilijk te verwijderen vuil goed borstelen. Flink naspoelen met water om de behandeling te beëindigen. Filter goed terugspoelen na de behandeling en pH waarde van het zwembadwater indien nodig terug verhogen. Opgelet bij zwembadboorden in marmer, arduin of kalkhoudende steen : onmiddellijk met water spoelen om aantasting te vermijden!
Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen : niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 5%-15%

Veiligheidsvoorschriften:

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 5 kg