Alle producten

Pool smart pH up – 1kg

 8,75

Gebruiksaanwijzing:

Ideale pH waarde 7.0 – 7.4. 150 g granulaat is voldoende om de pH waarde van 10 m³ zwembadwater met 0.1 tot 0.2 te doen stijgen : bij hard water is meer, bij zacht water is minder product nodig. Het granulaat oplossen in een emmer water en toevoegen aan het zwembadwater. Bij een lage pH het product in meerdere keren doseren en na elke toevoeging de pH-waarde opnieuw testen na ca. 12 u. alvorens opnieuw te doseren. Nooit met andere chemicaliën mengen. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen. Dit product buiten bereik van kinderen houden, rechtopstaand, in gesloten originele verpakking, koel en niet in direct zonlicht vervoeren of opslaan.

Veiligheidsvoorschriften:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 1 kg