Alle producten

Pool smart Winter Plus – 5liter

 29,95

Winteronderhoud voor helder water.

Dit is een winterproduct van biocide kwaliteit mét een sterk algen bestrijdingsmiddel,
bacteriedodend en anti-kalk product (niet schuimend). Dit product zorgt dat het zwembadwater
tijdens de overwintering helder én vrij van algen blijft. Wanneer zwembadwater een temperatuur
van ongeveer 14° C of hoger bereikt, kunnen algen zich namelijk reeds ontwikkelen en zeer snel
vermenigvuldigen.

Een chloorchoc uitvoeren en minstens 24 u wachten en tot de watertemperatuur onder de 15°C gezakt is. 5 L overwinteringsproduct toevoegen voor 50 m³ zwembadwater. Verdelen over het wateroppervlak en de filterinstallatie nog een aantal uren laten werken. Daarna pas het water onder de skimmers brengen en uw zwembad winterklaar en vorstveilig maken met het wintermateriaal.

Veiligheidsvoorschriften:
Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
Categorie:
Aanvullende informatie
Gewicht 5 kg