Alle producten

Spa smart Defender – 1liter

 17,95

Gebruiksaanwijzing:

Spa Smart DEFENDER voorkomt en verwijdert kalkaanslag in spas en in de patroonfilters van spas. DEFENDER voorkomt ook metaalcorrosie. Het product rechtstreeks in de spa toevoegen. Gebruik wekelijks ca. 30 ml (2 eetlepels) voor spas tot 1000 L inhoud of ca. 50 ml (3 eetlepels) voor spas met meer dan 1000 L inhoud. Na toevoeging het filtersysteem een uur laten draaien of gedurende een normale filtercyclus.

Veiligheidsvoorschriften:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 1 kg