Alle producten

Piscimar alka- down – Alkaliniteit verlagen 5kg

 34,95

Alkaliniteit verlagen

Vermindert de totale alkaliniteit van het water zonder de pH te wijzigen.

Gebruik: geleidelijke dosering 6-8h –  25gr/m³ voor 10 ppm te verlagen .

Veiligheidsvoorschriften:
Veroorzaakt huidirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 5 kg