Alle producten

Pool smart – Vloeibaar Chloor 47/50 20liter

 38,00

Gebruiksaanwijzing:

Oplossing te verdunnen in water voor de ontsmetting van zwembadwater. Geschikt voor automatische doseersystemen. Dosering van het product zodanig dat de concentratie aan residueel chloor in het water ligt tussen 1 tot 3 ppm, dosering 8 ml/m³ voor een eindconcentratie van 1 ppm actieve chloor : deze eindconcentratie wordt met de vermelde dosering ten vroegste na 30 minuten bereikt.

Veiligheidsvoorschriften:

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

(Waarborg bidon en spoeling kost inbegrepen) Bij inlevering en controle van waarborgbussen storten wij uw waarborg terug.

Opgelet!
Als u dit product besteld en geleverd wil hebben, dan worden er extra transportkosten in rekening gebracht als het leveringsadres meer dan 5km van Brecht is gelegen.

Aanvullende informatie
Gewicht 20 kg