Alle producten

Pool smart Alka Up – Alkaniteitplus 5kg

 20,50

Doel :
Verhoogt de totale alkaliniteit van het water. Poedervorm.

Gebruiksaanwijzing:
De TA (totale alkaliniteit) van het water beweegt zich best tussen 100 en 150 ppm om de pH (zuurtegraad) van het water stabiliseren. Controleer de TA wekelijks met een watertestset. 150 g van het product ALKA UP in 10 m³ water verhoogt de TA met ca. 10 ppm. Het product oplossen in een emmer water en vervolgens gelijkmatig over het wateroppervlak van het zwembad verdelen. Per behandeling nooit meer dan 300 g per 10 m³ doseren. Altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Nooit mengen met andere (zwembad)chemicaliën. Koel, droog en in gesloten verpakking bewaren. Lege verpakking spoelen met zwembadwater alvorens af te voeren volgens voorschriften.

Veiligheidsvoorschriften:
Veroorzaakt huidirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 5 kg