Alle producten

Pool smart Electrolyse reiniger – 1liter

 10,95

Gebruiksaanwijzing:

Filtratie stopzetten. ELECTROLYSE REINIGER verdunnen tot 50 % met water en de houder van de electrodes vullen met de oplossing. 30 min. tot 1 u. laten inwerken. Leegmaken en indien nodig de behandeling herhalen tot de kalkaanslag verdwenen is. Met water goed afspoelen, de meetsonde terugplaatsen en de filtratie terug opstarten.

Veiligheidsvoorschriften:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 1 kg