Alle producten

Pool smart Filter Clean Pro – 5liter

 29,95

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik FILTER CLEAN PRO bij een filterinstallatie buiten werking. Verwijder via de leegloopstop zoveel mogelijk water uit de filter. Draai de leegloopstop terug dicht, open het filterdeksel en vul met een oplossing van 5 liter water en 5 liter FILTER CLEAN PRO voor 125 kg zand. Het niveau van de opgeloste vloeistof moet boven het niveau van het filterzand komen. Het product gedurende 12 tot 24 u laten werken om vuil, vet en kalkaanslag los te weken met open filterdeksel. Daarna het filterdeksel terug vastschroeven en filter terugspoelen/backwashen gedurende 5 minuten. Filter naspoelen en terug op gewone filterstand zetten.

Veiligheidsvoorschriften:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 5 kg