Alle producten

Pool smart Alcalin randreiniger – 1liter

 12,95

Gebruiksaanwijzing:

Product om vet- en vuilresten op wanden en waterlijn van zwembaden te verwijderen. Onverdund aanbrengen met een spons op de schoon te maken oppervlakken. Bij hardnekkig vuil het waterniveau laten zakken om het product doeltreffend te laten inwerken. Bij kalkresten op de waterlijn een antikalk product gebruiken zoals Pool Smart Randreiniger acid.

Veiligheidsvoorschriften:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 1 kg